TAIMIN TYÖTOIMINTA

Voit tulla tutustumaan Taimin työtoimintaan joka parillisen viikon torstaisin klo 12 tai varata tutustumisajan 040 7020446 /Anu.

Taimin työtoiminta on yhteisöllistä. Palveluiden aikana työskentelet avustavissa työtehtävissä, saat yksilöllistä tukea ja ohjausta. Sinulla on mahdollisuus osallistua omien tavoitteidesi ja toiveidesi mukaan Taimin perustoimintaan, kuten erilaisiin ryhmiin, tapahtumiin ja retkiin. Työtehtävät eivät vaadi ammatillista osaamista tai työkokemusta. Ne mietitään yhdessä taitojesi, valmiuksiesi ja toiveittesi mukaisiksi.

Osallisuutta vahvistavan kuntouttavan työtoiminnan tarkoituksena on toimintakyvyn ylläpitäminen, vahvistaminen ja kartoittaminen, osallisuuden ja toimijuuden vahvistuminen sekä kuntoutumisen tukeminen. Työtoimintaan sisältyy työtaitoja ja toimintakykyä vahvistavaa valmennusta sekä yksilövalmennusta.

Kenelle: Palvelu on tarkoitettu pitkään työttömänä olleille työikäisille, joilla on toimintakyvyn rajoitteita ja jotka tarvitsevat tukea elämänhallinnassa

Sosiaalinen kuntoutus on vapaaehtoisuuteen perustuvaa tavoitteellista toimintaa, jonka sisältö ja kesto suunnitellaan asiakkaan tarpeiden mukaan. Kuntoutus tukee yhteiskunnallista osallisuutta vahvistamalla sosiaalista toimintakykyä ja sosiaalista vuorovaikutusta.

Kenelle: työikäiset henkilöt, jotka ovat esimerkiksi kuntoutustuella, työkyvyttömyyseläkkeellä tai osatyökykyisiä ja joille kuntouttava työtoiminta ei ole tällä hetkellä oikea palvelu.

Asiakkaat ohjautuvat näihin palveluihin osallisuutta vahvistavan kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen tiimistä (OSKU-tiimi)

Lisätietoja Aikuissosiaalityö

Työelämää valmentavassa kuntouttavassa työtoiminnassa työtehtävät räätälöidään asiakkaan työ- ja toimintakykyyn ja osaamisen siten, että ne ovat työmarkkinoille etenemisen kannalta mielekkäitä ja riittävän vaativia.

Kenelle: tamperelaisille työttömille työnhakijoille, joiden tavoitteena on edetä työhön, koulutukseen tai muuhun työllisyyttä edistävään palveluun. Palvelu vahvistaa työelämävalmiuksia ja työelämäosallisuutta. Palveluun hakeudutaan Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluiden kautta.

Lisätietoja Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut

Jos kiinnostut Taimin tarjoamista palveluista, ota yhteyttä
Anu-Susanna Kallio 040 7020446
anu@taimiry.fi