Taimi ry – an organization for mental health in Tampere region

This page gives a brief description of Taimi ry in english and swedish.

Taimi ry is an organization located near the city center of Tampere. At its core Taimi provides activities and support for people interested in their mental health. Mental health is the driving force in everyday life and Taimi wants to be part of your day by providing many activities to support your mental health. Taimi provides different kinds of activities. Approximately 30 weekly groups gather at Taimi from September to May. With sports, crafts, music, peer support groups and trips.

Taimi is located close to the center of Tampere in Koulukatu 11 . Our Kohtaamispaikka is a meeting place for people to spend time: read newspapers and magazines, play board games, socialize with other people, use the computer, watch TV or just relax.

Kohtaamispaikka (meeting place) is open as follows: mon-wed 11:00-15:00, thu 11:00-17:00 (sauna during 14:00-17:00) and friday 11:00-15:00. Our volunteers makes sure that Kohtaamispaikka is also open on saturdays from 12:00 to 16:00. 

Activities are free and open for everyone

Taimi organizes activities that bring variety and joy to your everyday life, and the best part is: it is completely free! Here you can access our weekly schedule for a more detailed look  (finnish)

Membership fee and advantages

Taimi has about 800 members, some of them are supporters like students and associations. The yearly membership fee is 12 euros. The permanent membership fee is 120 euros and the fee for supporting members is also 120 euros. Note that to participate in weekly activities at Taimi you do not have to be a member. 

Our main financial backer is Funding Centre for Social Welfare and Health Organisations (STEA).

Taimi ry – en organisation för psykisk hälsa i Tammerfors

Taimi ry är en organisation som ligger nära Tammerfors centrum. Psykisk hälsa är drivkraften i vardagen och Taimi vill vara en del av din dag, genom att erbjuda många aktiviteter för att stödja din psykiska hälsa. Taimi erbjuder olika typer av aktiviteter. Cirka 30 vecko grupper samlas i Taimi från september till maj. Med sport, pyssel, musik, kamratstöds grupper och resor.

Kohtaamispaikka / Mötesplats

Taimi ligger nära Tammerfors centrum på Koulukatu 11. Vår Kohtaamispaikka är en mötesplats för människor av alla ålder. Här kan du: läsa tidningar och tidskrifter, spela brädspel, umgås med andra människor, använda datorn, titta på TV eller bara koppla av.

 

Kohtaamispaikka (mötesplats) är öppet följande: mån-ons 11:00-15:00, tors 11:00-17:00 (bastu kl. 14:00-17:00) och fredag ​​11:00-15:00. Våra volontärer ser till att Kohtaamispaikka är öppet på lördagar från 12:00 till 16:00.

Aktiviteterna är gratis och öppna för alla!

Taimi ordnar aktiviteter som ger variation och glädje i din vardag, och det bästa är: det är helt gratis!


Här kan du se våra veckoschema för en mer detaljerad koll(finska)

Medlemsavgift

Taimi har cirka 800 medlemmar, några av dem är supportrar som studenter och föreningar. Den årliga medlemsavgiften är 12 euro. Den permanenta medlemsavgiften är 120 euro. Observera att för att delta i veckoaktiviteter på Taimi behöver du inte vara medlem. Vår främsta finansiär är STEA.

This is a Heading