Taimi ry rekisteriseloste

1. REKISTERIN PITÄJÄ Mielenterveysyhdistys Taimi ry, Koulukatu 11, 33200 Tampere. Y-tunnus 0889434-4.


2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA Anu-Susanna Kallio Mielenterveysyhdistys Taimi ry Koulukatu 11 33200 Tampere anu-susanna@taimiry.fi


3. REKISTERIN NIMI Mielenterveysyhdistys Taimi ry:n verkkosivustojen yhteydenottojen käyttörekisteri


4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS Henkilötietoja tallennetaan, jotta verkkosivustolta tuleviin viesteihin voidaan vastata ja niiden lähettäjiin pitää yhteyttä.


5. REKISTERIN TIETOSELOSTE Käyttäjä voi ilmoittaa seuraavia henkilötietojaan: • Nimi • Sähköpostiosoite • Laskutusosoite • Muut vapaamuotoiset tiedot • Lisäksi tallennamme tietojen lähettämisen ajankohdan (päivämäärä ja kellonaika)


6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET Rekisterin tiedot saadaan vain suoraan käyttäjiltä itseltään verkkolomakkeiden kautta.


7. SÄÄNNONMUKAISET LUOVUTUKSET Rekisteritietoja voidaan jakaa Mielenterveysyhdistys Taimi ry:n sisällä, sekä Mielenterveysyhdistys Taimi ry:n alihankkijoiden kanssa.


8. TIETOJEN LUOVUTUS EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Tietoverkko ja ATK-laitteet, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muin teknisin toimenpitein. ATK-laitteet sijaitsevat lukitussa ja valvotussa tilassa.


10. TARKASTUSOIKEUS Jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Pyyntö osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle. Tarkastuspyyntö on maksuton enintään kerran vuodessa (12 kk) toteutettuna.


11. OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti: pyynnössä on ilmoitettava nimi sekä virheelliset ja korjatut tiedot. Pyyntö osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle. 


12. EVÄSTEET Tällä sivustolla käytetään evästeitä (eng. cookies). Evästeet ovat Internet-palvelun käyttöä kuvaavia tietoja, jotka tallentuvat esimerkiksi käyttäjän tietokoneeseen ja joita voidaan käyttää Internet-selaimen ja -palvelimen välisen yhteydenpidon ohjaamiseen. Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön selaimensa asetuksia muuttamalla.


13. SIVUSTON KÄYTÖN TILASTOINTI Verkkosivujen käyttöä tilastoidaan anonyymisti lokitiedostojen ja evästeiden avulla. Käyttäjien henkilötietoja ei yhdistetä liikennöintitilastoihin.