Kuntouttavan työtoiminnan palvelupolku 

Taimin kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavan työtoiminnan aikana työskentelet avustavissa työtehtävissä, ja saat yksilöllistä tukea ja ohjausta

Työtoiminta on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat olleet työttömyyden tai muun syyn vuoksi pitkään pois työmarkkinoilta.


​​Taimin kuntouttava työtoiminta on yhteisöllistä. Palveluiden aikana työskentelet avustavissa työtehtävissä, saat yksilöllistä tukea ja ohjausta. Sinulla on mahdollisuus osallistua omien tavoitteidesi ja toiveidesi mukaan Taimin perustoimintaan, kuten erilaisiin ryhmiin, tapahtumiin ja retkiin. Työtehtävät eivät vaadi ammatillista osaamista tai työkokemusta. Ne mietitään yhdessä taitojesi, valmiuksiesi ja toiveittesi mukaisiksi.

Voit tulla tutustumaan Taimin työtoimintaan joka parillisen viikon torstaisin klo 12 tai varata tutustumisajan: 040 7020 446 / Anu.

Työtoiminnan muodot

Taimi tarjoaa kolmea eri tyyppistä työtoimintaa. Kaikkiin palveluihin hakeudutaan Pirkanmaan hyvinvointialueen kautta.

Työelämään valmentava kuntouttava työtoiminta 

Työelämään valmentavassa kuntouttavassa työtoiminnassa työtehtävät räätälöidään asiakkaan työ- ja toimintakykyyn ja osaamisen siten, että ne ovat työmarkkinoille etenemisen kannalta mielekkäitä ja riittävän vaativia.


Kenelle: tamperelaisille työttömille työnhakijoille, joiden tavoitteena on edetä työhön, koulutukseen tai muuhun työllisyyttä edistävään palveluun. Palvelu vahvistaa työelämävalmiuksia ja työelämäosallisuutta.

Kuntouttava työtoiminta

Osallisuutta vahvistava kuntouttava työtoiminta


Osallisuutta vahvistavan kuntouttavan työtoiminnan

tarkoituksena on toimintakyvyn ylläpitäminen, vahvistaminen ja kartoittaminen, osallisuuden ja toimijuuden vahvistuminen sekä kuntoutumisen tukeminen. Työtoimintaan sisältyy työtaitoja ja toimintakykyä vahvistavaa valmennusta sekä yksilövalmennusta.


Kenelle: Palvelu on tarkoitettu pitkään työttömänä olleille työikäisille, joilla on toimintakyvyn rajoitteita ja jotka tarvitsevat tukea elämänhallinnassa

Osallisuutta vahvistava

Sosiaalinen kuntoutus

Sosiaalinen kuntoutus on vapaaehtoisuuteen perustuvaa tavoitteellista toimintaa, jonka sisältö ja kesto suunnitellaan asiakkaan tarpeiden mukaan. Kuntoutus tukee yhteiskunnallista osallisuutta vahvistamalla sosiaalista toimintakykyä ja sosiaalista vuorovaikutusta.


Kenelle: työikäiset henkilöt, jotka ovat esimerkiksi kuntoutustuella, työkyvyttömyyseläkkeellä tai osatyökykyisiä ja joille kuntouttava työtoiminta ei ole tällä hetkellä oikea palvelu.

Sosiaalinen kuntoutus