Kuntouttava työtoiminta Taimi ry:ssä ja muualla

Taimi Ry
15.03.24 12:17 Comment(s)

Laura Castrén


Kuntouttava työtoiminta Taimi ry:ssä

 

Taimi ry:ssä tarjotaan alihankintana Nauha ry:lle kuntouttavaa työtoimintaa pitkään työelämästä poissa olleille henkilöille. Tarkoituksena on tukea yksilöitä, joiden työ- ja toimintakyky on rajoittunut ja tarjota keinoja näiden vahvistamiseen. Pidemmän ajan tavoitteena on päästä kohti työllistymis- ja koulutusmahdollisuuksia sekä ehkäistä syrjäytymistä. Valmennuksessa kehitetään työelämä- ja työnhakutaitoja sekä vahvistetaan itsetuntemusta ja elämänhallintataitoja. Työtoiminta koostuu avustavista työtehtävistä sekä yksilöllisestä ohjauksesta. Myös erilaisiin ryhmätoimintoihin, tapahtumiin sekä  retkiin on mahdollista osallistua.

 

Sosiaali- ja työllisyyspalvelut ohjaavat asiakkaan kuntouttavaan työtoimintaan laatimalla aktivointisuunnitelman tai monialaisen työllistymissuunnitelman. Toimintaan voi päästä myös esimerkiksi ottamalla itsenäisesti yhteyttä Taimiin.

Toimintaa järjestetään 1-4 päivänä viikossa, vähintään neljä tuntia päivässä kolmen kuukauden ajan. Kolmen kuukauden jälkeen toimintaa on mahdollista jatkaa päivittämällä suunnitelma hyvissä ajoin ennen sopimusajan päättymistä.

Asiakkaan kanssa valitaan yhdessä työtehtävät ja ryhmätoiminta asiakkaan toiveiden, osaamisen ja kiinnostuksen perusteella. Työtehtäviin ei tarvita työkokemusta tai ammatillista osaamista. Suunnitelma ja tavoitteet käydään läpi ohjaajan kanssa, jolloin myös tuen määrää ja muiden palvelujen tarvetta voidaan arvioida.

Osallistuessa kuntouttavaan työtoimintaa, asiakkaan on mahdollista saada työttömyysetuuden lisäksi kulu- ja matkakorvausta niiltä päiviltä, jolloin toimintaan osallistutaan. Osallistujille tarjotaan lämmin lounas työpäivinä sekä kahvi tai tee.

 

 

 

Kuntouttava työtoiminta muualla

 

Kuntouttavassa työtoiminnassa on muissa yhdistyksissä ja maissa painotettu sosiaalisen kanssakäymisen ja vertaistuen tärkeyttä oman työ- ja toimintakyvyn vahvistamisessa ja syrjäytymisen ehkäisemisessä.

Määriteltyjä periaatteita ja arvoja joita korostetaan muualla ovat kuulumisen tunne, voimaantuminen sekä aktiivinen toimijuus. Tärkeänä on nähty työttömyyden aiheuttaman leimautumisen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen. Myös kestävää kehitystä ja asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia huomioidaan toiminnan suunnittelussa.

 

Erilaisten taitojen opettelua on haluttu korostaa eri yhdistyksissä ja projekteissa, kuten tunneäly-, vuorovaikutus-, stressinhallinta- ja ongelmanratkaisutaitoja. Myös itsetuntemus nähdään tärkeänä osana kuntoutusta oman osaamisen, vahvuuksien ja mielenkiinnon kohteiden tiedostamisen kannalta. Itsevarmuutta ja itsenäisyyttä halutaan korostaa erityisesti työnhaun ja tulevaisuuden pärjäämisen näkökulmasta.

 

Kuntoutuksen keinoja eri paikoissa ovat työ- ja toimintakyvyn arviointi, palveluohjaus, arjen hallinta sekä yksilö- ja ryhmävalmennus. Erilaisia kursseja ja koulutuksia  järjestetään, kuten tietokonekursseja, ensiapukoulutusta tai muita lupa- ja korttikoulutuksia. Myös kielikurssit esimerkiksi suomen kielen opettelun kannalta on nähty hyödyllisinä, samoin työpajat liittyen huonekalujen ja kodinkoneiden kunnostukseen ja korjaukseen. Joissakin yhdistyksissä on tarjottu ryhmämuotoista vertaistukea työnhakuun sekä mahdollisuus opiskeluun suorittamalla tutkinto tai sen osa.

 

Vaikka kuntouttavaa työtoimintaa on järjestetty eri tavoin eri paikoissa, yhdistäviä tekijöitä löytyy, kuten edellä mainittujen arvojen merkitys. Pohjimmiltaan kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen on osa kokonaisvaltaista syrjäytymisen ja pahoinvoinnin estämistä yhteiskunnassa ja siksi on mielekästä tarjota erilaisia keinoja kuntoutuksen kehittämiseen ja edistämiseen.

Taimi Ry