Pirhan Miepä-tiimi työskentelee laadukkaan palvelun takaamiseksi

Taimi Ry
19.03.24 15:11 Comment(s)


Tervehdys Miepä-tiimeistä!

Olemme reilun vuoden vanhoja ja yritämme opetella uusia tapoja Pirkanmaan asukkaiden hyväksi. Viimeisen vuoden aikana meitä ovat ohjanneet muutoksen tuulet, mitkä välillä ovat olleet suorastaan puhurimaisia!

Viime vuoden alusta aloittivat hyvinvointialueet ja samalla syntyi Pirhaan mielenterveys- ja päihdetyön vastuualue ja paikalliset Miepä-tiimit soteasemille. Myös lainsäädäntö muuttui, minkä vaikutukset näkyivät erityisesti siinä, että päihdeongelmat katsotaan entistä enemmän sairaudeksi ja siten hoitoa kuuluu saada niihin terveydenhuollosta, toki tehden tiivistä yhteistyötä sosiaalihuollon kanssa.

Hoitotakuulaki astui voimaan jo syksyllä -23, mikä koskee myös mielenterveys- ja päihdeoireisiin kiireettömään hoitoon pääsyä neljässätoista (14) vuorokaudessa. Haastetta on riittänyt saada palvelut vastaamaan tarpeeseen olemassa olevien resurssien puitteissa, kehittäen samalla yhdenmukaisia ja saavutettavia palveluita koko Pirhan tasoisesti.

 

Työnjaolla toimivuutta

 

Tämän lisäksi maassamme on syvä psykiatri pula, mikä myös meillä Pirkanmaallakin valitettavasti näkyy. Tästä johdannaisena tehtiin huhti-syyskuussa 2023 Pirkanmaan psykiatrian, mielenterveys- ja päihdepalveluiden laaja selvitys.

Selvityksen ehkä isoin anti, pirkanmaalaisen asukkaan näkökulmasta on se, että selvityksessä sovittiin työnjaosta vastaanottopalveluiden, Miepä-tiimien ja psykiatrian erikoissairaanhoidon välillä. Painopistettä siirrettiin kohti asukasta, eli helpommin saavutettavaa perustasoa.

Työtehtäviä jaettiin siten, että Soteasemien vastaanottopalveluissa kohdataan lievemmin oireilevia mielenterveys- ja päihdepotilaita. Miepä-tiimien tehtäväkenttänä on hieman enemmän oireilevat, mutta kuitenkin sellaiset potilaat, jotka pärjäävät miepä-tiimin ammattilaisen, sote-aseman lääkärin ja tarvittaessa konsultoivan psykiatrin tuella.

Tavoitteena on siis, että psykiatriseen erikoissairaanhoitoon etenisi vain kaikkein eniten hoitoa tarvitsevat ja näin niukat psykiatri resurssit paremmin riittäisivät vastaamaan eniten tukea tarvitsevien hoitamiseen.

 

Osaamista vahvistetaan

 

Työnjaon muutosta ei “heittämällä” tehdä, se on vaatinut osassa Miepä-tiimejä isoja muutoksia totuttuihin toimintatapoihin. Osalle Miepä-tiimejä uusi tapa toimia on ollut helpompaa omaksua, koska toiminta on jo ollut sovitun työnjaon suuntaista. Toisissa Miepä-tiimeissä taas toimintatavat ovat olleet hyvin erilaisia, jolloin muutos on täten todella suurta.

Muutosta on kuitenkin ollut jokaisessa Pirkanmaan Miepä-tiimissä. Samoin vastaanottopalveluiden hoitajille ja lääkäreille Pirhan mukanaan tuoma muutos on ollut todella merkittävä.

Mitä kaikkea olemme tehneet, jotta uudet toimintatavat saadaan käyttöön yhdenmukaisesti? Muutos ei tapahdu sormia napsauttamalla, vaan se vaatii mm. osaamisen vahvistamista. Mielenterveys- ja päihdetyön osaamista on vahvistettu Pirhassa Terapiat Etulinjaan -hankkeen valtakunnallisilla koulutusohjelmilla. Vastaanottotoiminnan ammattilaiset saavat Ohjatun omahoidon koulutuksia ja miepä-tiimeille koulutetaan kognitiivisen lyhytterapian menetelmä.

Nämä koulutukset tukevat sekä ammattilaista, mutta samalla mahdollistavat yhdenvertaisempaa hoitoa potilaillemme. Päihdeosaamista on vahvistettu ja toimintatapoja yhdenmukaistettu ja ajantasaistettu. Uusia tapoja toimia on koulutettu, sekä vastaanottotoimintaan lääkäreille ja hoitajille.

Nepsy-haasteet ovat yksi tämän ajan ilmiö ja siihen tarpeeseen on rakennettu uusi Pirhalainen ADHD hoitopolku, ja kuten kaikki muutkin uudet tavat, on myös tätä tarvinnut henkilöstölle kouluttaa.

 

Avoimena uudelle

 

On todettava se, että myös hoitomuotoja täytyy kehittää. Kaikkia ei voida eikä tarvitse hoitaa yksilövastaanotoilla. Olemme Miepä-tiimeissä lähteneet kehittämään ryhmämuotoista hoitoa, mikä voisi joko korvata kokonaan yksilövastaanotot tai toimia jatkohoitona yksilökäynneille. Uutta on tullut paljon, tässä todettuna nyt vain terävin kärki ja jatkuvasti olemme avoimena uusille ajatuksille ja toimintamalleille.

Koulutukset eivät kerran toteutettuna tietenkään riitä, vaan kouluttamisen pitää olla jatkuvaa. Oman haasteen tuo se, että henkilöstö vaihtaa työpaikkaa enemmän, kuin ehkä joitain aikoja sitten, joten myös uusia tiedon tarvitsijoita on jatkuvasti.

Helposti muutos kunnista yhteiseen isoon Pirhaan ei ole käynyt ja isosti meillä riittää vielä tehtävää. Näkymänä kuitenkin se, että haasteista huolimatta, halu tehdä laadukasta mielenterveys- ja päihdetyötä on vahvaa. Työtä tehdään hyvällä sykkeellä ja iloisin mielin yhteisen hyvän eteen, että Pirkanmaan hyvinvointialueen asukas saisi oikea-aikaista ja riittävää tukea oireisiinsa yhdenvertaisesti koko Pirkanmaan alueella.


Tavoite on kirkas; oikea-aikaista ja tarpeeseen suhteutettua tukea jokaisella tarvitsijalle!


Aurinkoista kevättä toivottaa Pirhan miepän johtotiimi:


Kaisa Luoto, vastuualuejohtaja

Terhi Leskinen, palvelupäällikkö (läntinen lähijohtamisen alue)

Marcel Mathier, palvelupäällikkö (eteläinen lähijohtamisen alue)

Kaija Saari, palvelupäällikkö (pohjoinen lähijohtamisen alue)

Henri Sipilä, palvelupäällikkö (yhteiset palvelut)

Taimi Ry