Taimin toiminta tukee hyvinvointia

Taimi Ry
30.01.24 11:39 Comment(s)

Kirjoittaja anu@taimiry.fi

Taimin toiminta tukee hyvinvointia

Taimin toiminnanjohtaja Anu Kallio

Taimi ry on 48 vuotias mielenterveysyhdistys. Yhdistyksen toimintaa ohjaa strategia ja toimintasuunnitelma. Yhdistyksen jäsenet voivat vaikuttaa toimintaan yhdistyksen kevät- ja syyskokouksissa. Taimin toimintaa ohjaa ja valvoo yhdistyksen hallitus.

 

Vuonna 2024–2025 hallitukseen ovat valittuina:

Lasse Salmi (puheenjohtaja)

Klaus Lehtinen

Tarja Nevalainen

Mika Tuomola

Päivi Yltävä

Arto Moisio (varajäsen)

Jorma Niinimäki (varajäsen)

 

Toiminnan päärahoittajana on STEA. STEA on sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus, joka toimii itsenäisesti ministeriön alla.

Taimin tarkoituksena on mielenterveyskuntoutujien, yksinäisten sekä heikommassa asemassa olevien osallisuuden tukeminen ja yksinäisyyden vähentäminen. Toiminnassa on tärkeää, että ihmiset hyväksytään ja kohdataan omana itsenään, avoimesti ja inhimillisyyttä kunnioittaen.

Yhteisöllisyyttä rakennetaan ja vaalitaan. Noudatamme turvallisen tilan periaatteita ja muut ihmiset otetaan huomioon.

 

Taimi ry tarjoaa:

- monipuolista ryhmätoimintaa (keskustelu, liikunta-, sekä osallisuutta

   lisääviä ryhmiä)

- vertaistukea

- mielekästä tekemistä

 

Kävijöiden palautteen mukaan:

1. Mukanaolo tukee arkea

2. Auttaa kävijöitä luomaan uusia sosiaalisia suhteita ja vähentämään yksinäisyyttä

3. Vahvistaa osallisuutta ja vertaisuutta

 

Järjestötyö on muuttunut viimeisten vuosien aikana. Sillä on ollut, ja saattaa olla edelleen, harrastelun, vapaaehtoisuuden ja kutsumusammatin leima.Yhdistyksen työskentely on kuitenkin osaamista vaativaa ammattityötä.

Sote-järjestöjen tekemä työ on kannattelevaa, korjaavaa sekä ennaltaehkäisevää. Järjestötyö on osa yhteiskunnan palvelujärjestelmää. Kunnat ja kaupungit käyttävät varsinkin sosiaali- ja terveysalalla järjestöjä palvelun tuottajina.

Meidän tulee itse työskennellä sen puolesta, että työn arvostus on kohdallaan, niin järjestöjen sisällä kuin niiden ulkopuolellakin.

Nopeasti muuttuva toimintaympäristö vaatii rakentamaan ja ylläpitämään yhteistyötä muiden järjestöjen, julkisen sektorin, oppilaitosten sekä neljännen sektorin kanssa.

Neljännellä sektorilla tarkoitetaan kansalaisten itse organisoimaa ja omaehtoista toimintaa, joka tapahtuu yleensä järjestötoiminnan ulkopuolella.

Yhteistyöverkostojen tavoitteina on myös vähentää ennakkoluuloja päihde- ja mielenterveyssairauksia kohtaan.

Tampereen kaupungin aiemmin järjestöille myöntämät toiminta-avustukset siirtyivät Pirkanmaan hyvinvointialueen vastuulle reilu vuosi sitten. Tälle vuodelle Taimille on myönnetty Pirhan kumppanuusavustusta, aiemman yleisavustuksen sijaan. Kumppanuus antaa luottamusta ja uskoa tuleville vuosille. Sitä tarvitaan sote-järjestökentällä, mikäli hallitusohjelmassa kaavailtu 100 miljoonan euron avustusleikkaukset vuodesta 2027 eteenpäin toteutuu. Vuoteen 2023 avustukset ovat olleet sidoksissa Veikkauksen varoihin, mutta tämän vuoden alusta ne ovat siirtyneet osaksi valtion budjettirahoitusta.

 

Taimin toiminta jatkuu kuitenkin normaalisti vuonna 2024. Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan toimintaan! Kohtaamispaikka on avoinna arkisin 11–15 (torstaisin klo 17 saakka) sekä lauantaisin 11-15. Toimintakalenteri löytyy: https://www.taimiry.fi/toimintakalenteri_viikkokalenteriTaimi Ry