Pirkanmaan hyvinvointialueen mielenterveyspalvelujen tila ja ongelmat

Taimi Ry
20.03.24 8:22 Comment(s)

ritva@taimiry.fi


Kelan laskelmien mukaan sairauspoissaoloja mielenterveysongelmien vuoksi oli viime vuonna jo yli 100 000 suomalaisella. Se on ennätyslukema. Kasvua edelliseen vuoteen on kolme prosenttia eli vajaa 3000 henkilöä edellisestä vuodesta.

Tämä näkyy myös Pirkanmaan alueella. Mielenterveyden häiriöt ovat kasvaneet paitsi työikäisten keskuudessa myös nuorten ja lasten parissa, kuten olemme tiedotusvälineistä hyvin usein saaneet lukea ja kuulla.

Hoitoon pääsy on kuitenkin koko ajan vaikeutunut. Jonot kasvavat ja jonossa olevien odottamisaika venyy. Soteuudistus ja Pirkanmaan hyvinvointialueen käynnistäminen ovat hidastavat hoitoon pääsyä. Säästötoimet tekevät yhtälön entistä vaikeammaksi.

Mikä siis on Pirkanmaan hyvinvointialueen mielenterveyspalelujen tilanne?

Jos palvelujen käyttäjiltä kysyy, se on huono. Tiedotusvälineistä saamme lukea myös, että tilanne huolestuttaa ja erityisesti kuormittaa myös psykiatrisen alan työntekijöitä.

 

Työt järjestetään uudelleen – palveluja kevennetään

 

Pirhassa aloitettiin syyskuussa 2023 yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelujen tarkoituksena on vähentää henkilöstöä. Samaan aikaan palveluissa on työvoimapula. Suunnitelmat on siis todella haastavia, henkilöstön työkuorma on jo entuudestaan suuri.

Henkilöstön edustajat pelkäävät, että työkuorma kasvaa entisestään. Uskoa ei riitä siihen, että erilaisilla järjestelyillä työt tulisivat entiseen tapaan tehtyä. Pitkään on jo menty jatkuvalla henkilöstöpulalla.

Mitä ratkaisuja on sitten mietitty? Rahaa vie eniten laitoshoito. Sen vähentäminen on siis tavoitteena ja tilalle tuotaisiin ja matalan kynnyksen palveluiden lisääminen.

Säästämiseksi aiotaan kehittää enemmän kevyempiä asumismuotoja kuten kohdennettuja vuokra-asuntoja ja tukiasumisen muotoja. Kevyempiä asumismuotoja tarjotaan erityisesti mielenterveys- ja päihdeasiakkaille.

Näissä kevyemmissä asumismuodoissa olevia asiakkaita aiotaan tukea erilaisilla palveluilla, kuten digitaalisilla ratkaisuilla.

Tämä on iso haaste Pirhalle, koska samaan aikaan mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden asuntojen kysyntä on kasvanut. Suurin osa, 92 prosenttia, kustannuksista menee ostopalveluille. Nämä ovat nyt myös Pirhan sopeutumistoimissa.

 

Psykiatrisen hoidon tila on vakava

 

Henkilöstö on ollut kovilla jo pitkään. Vaikeiden koronavuosien jälkeen alettiin rakentamaan hyvinvointialueita. Iso muutos vuoden 2023 vaiheessa toi henkilöstölle paljon kuormitusta ja perään tuotiin muutosneuvottelut. Sopeutumistoimien laajuus vuodelle 2024 Pirhan alueella on jopa 500 henkilöstövuoden vähentäminen. Isona haasteena on, miten voidaan väkeä vähentää ilman, että palvelujen laatu kärsii, Varsinkin, kun ongelmia on ollut aiemminkin.

Mielenterveysasiakkaita tullaan jatkossa ohjaamaan ja auttamaan mahdollisimman nopeasti perusterveydenhuollossa. Näin on jo jouduttu toimimaankin. Erikoissairaanhoito ei ole pystynyt palvelemaan sinne hakeutuvaa potilasmäärää.

Psykiatrian jonossa oli vuoden 2023 loppupuolella 1300 hoitotakuun ylittänyttä aikuista.

Psykiatrisen hoidon kriisiytynyttä tilannetta on selvitetty Pirkanmaalla työryhmässä. Se julkaisi raporttinsa lokakuussa 2023. Tuloksena on, että sote-keskusten yleislääkärit ottavat jatkossa kokonaisvastuun perustason mielenterveys- ja päihdepalveluista.

Erikoissairaanhoidon rooli tulee olemaan konsultoiva. Sen palveluissa ja vuodeosastoilla hoidetaan vain vakavasti sairaat psykiatriset potilaat.

 

Miepä-tiimien toimintaan panostetaan

 

Uudistuksen myötä on luvattu, että perusterveydenhoito saa lisäapua, neuvoja ja ohjeistusta.

Sitä tarvitaankin. Konkreettisin tuki on ollut viime kesän aikana rekrytoidut 20 uutta sairaanhoitajaa mielenterveys- ja päihdetiimeihin avopalveluissa. Tavoitteena on, että jatkossa näiden miepä-tiimien tukena olisi kolme psykiatria, jotka konsultoisivat perusterveydenhuoltoa. Rekrytointi ei vielä ole onnistunut.

Miepä-tiimien työntekijöiltä on mahdollisuus myös saada lyhytterapiaa. Heitä on myös koulutettu ja koulutetaan siihen.

Digitaaliset palvelut otetaan käyttöön systemaattiseen hoidon tarpeen arviointiin ja myös hoidon aloitukseen. Jokaiselle sote-asemalle otetaan käyttöön netissä toimiva Terapianavigaattori. Siitä on jo hyviä kokemuksia.

--

Lähteet:

Kela 19.1.2024 ”Mielenterveysongelmat veivät jo yli 100 000 suomalaista pitkälle sairauspoissaololle vuonna 2023”

Aamulehti 1.11.2023 ”Psykiatrian jono Pirkanmaalla on yhä jättimäinen”

Aamulehti 23.10.2023 ”Psykiatrian potilaita pomputellaan tiskiltä toiselle ja hoito­jonot kasautuvat terveys­asemille – Ratkaisuja haetaan nyt perusterveydenhuollosta”

Aamulehti 13.9.2023 ”Pirha aikoo vähentää mielenterveys- ja päihde­asiakkaiden laitos­paikkoja – tarkoituksena lisätä matalan kynnyksen palveluja”

Aamulehti 12.9.2023 ”JHL:n pääluottamus­henkilö Pirhan säästö­suunnitelmista: Vaarana on, että työkuorma kasvaa entisestään”

Aamulehti 6.9.2023 ” Pirhan yt-neuvottelut: Nämä työntekijät joutuvat ensimmäisenä suurennuslasin alle”

Taimi Ry